مراقبت پس از درمان جراحی  با لیزر

حتی اگر جراحی لثه با لیزر منجر به درد یا ناراحتی کم یا بدون درد می شود، لثه های شما همچنان نیاز به بهبود دارند. مدت زمانی که طول می کشد تا لثه های شما بهبود یابد به میزان مراقبت شما پس از جراحی لثه با لیزر بستگی دارد.

هفته اول بعد از جراحی لثه با لیزر

در هفته اول پس از جراحی لثه با لیزر، باید رژیم غذایی نرم را انتخاب کنید. این رژیم غذایی می تواند به شما کمک کند تا از جویدن غذا در نواحی دهان که از لیزر استفاده شده است اجتناب کنید. برای فرآیند بهبودی بسیار مهم است که این لخته‌ها در اثر جویدن بیش از حد غذا جدا نشوند. با اجتناب از جویدن غذا و داشتن یک رژیم غذایی مایع می توانید به روند بهبودی کمک کرده و خیلی سریع تر بهبود پیدا کنید.

11 1000x423 1

هفته دوم بعد از جراحی لثه با لیزر

در هفته دوم پس از جراحی لثه با لیزر، رژیم غذایی عادی خود را از سر بگیرید. از جویدن در ناحیه جراحی خودداری کنید. مدت زمان بهبودی پس از جراحی با لیزر به شدت بیماری بستگی دارد. به طور کلی، بهبودی 2 تا 4 هفته طول می کشد.

اطلاعات نویسنده